A verseny szervezője:
Alprosys Kft.
Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 5.
cégjegyzékszám: 08-09-005748
adószám: 11408990-2-08

továbbiakban mint Szervező

A verseny lebonyolítója:
Oxygen Rendezvényszervező Kft.
Telephely: 9023. Győr, Magyar utca 9.
Székhely: 1027, Bp., Bem József utca 6. fsz.
cégjegyzékszám: 01-09-333495
adószám:22662927-2-41

továbbiakban mint Lebonyolító

 
A játék időtartama: A játék 2019. szeptember-november

A játék definíciója:
Az Alprosys Kreatív Fizikaverseny során a Lebonyolító az Alprosys Kft. megbízásából rendezi a vetélkedőt, melynek során kreatív formában népszerűsíti a fizika-mechanika tantárgyakat és résztveőkkel megismerteti az Alprosys Kft. tevékenységi körét, akár utánpótlás jelleggel is. Győr-Moson-Sopron és a környező megyék középiskoláinak 9-10-11-12. (régi rendszer szerint 1-2-3-4.) vezetőit, osztályait és tanáraikat célozza meg, hogy egy szórakoztató vetélkedővel elmélyítse tudásukat a fizika, mechanika területén, valamint értékteremtő jelleggel tágítsa ismereteiket a téma iránt.

Nyeremények:

Az iskolák díjai:

  1.   400.000 Ft az iskola alapítványa számára
  2.   300.000 Ft az iskola alapítványa számára
  3.   200.000 Ft az iskola alapítványa számára
  4.   100.000 Ft az iskola alapítványa számára


-  Fődíj – I. helyezett osztálynak: 2 órás korlátlan pályahasználat és gokartozás az Ekart Ringen.

A nyertes csapat 3 fős tagjának egyenként 30.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány

-  II. helyezett: a csapat 3 fős tagjának egyenként 20.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány

-  III. helyezett: a csapat 3 fős tagjának egyenként 15.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány

- IV. helyezett: a csapat 3 fős tagjának egyenként 10.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány

 

- A döntőbe jutott 4 csapat felkészítő tanárának egyenként 10.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A játékban történő részvétel feltételei:
A versenyben győri középiskolákat keresünk meg. A játékban az iskolák 9-10-11-12. osztályos diákjai (a régi rendszer szerinti 1-4 évfolyam) vehetnek részt, akik nem egyénileg, hanem 3 fős csapatokban, osztályukat képviselve, osztályfőnökük vagy egy általuk választott pedagógus irányításával/ képviseletével indulnak az Alprosys Kreatív Fizikaverseny versenyen.

Jelentkezés: A játékban való nevezéshez elengedhetetlenül szükséges kitölteni az alprosys.hu/fizikaverseny oldalon található „jelentkezési lap” menüpontban lévő az alábbi adatokat: pályázó csapat neve, csapattagok neve, a pályázó csapat iskolájának neve, a pályázó csapat iskolájának címe, felkészítő/támogató tanár neve, a pályázó csapat osztályának megnevezése (pl. 9/A), kapcsolattartáshoz email cím, kapcsolattartáshoz telefonszám, , valamint egy képet, amin nem csak a csapattagok találhatóak, hanem az egész osztály szerepel. Ezt a képet a közösségi médiában és az Alprosys weboldalán is publikálni fogjuk. A jelentkezés határideje 2019. október 14. 15 óra. A határidőn túli nevezést sajnos nem tudjuk elfogadni, automatikus kizárást jelent a versenyből.

A nevezéshez szükséges  első feladat beküldése is az alprosys.hu/fizikaverseny oldalon található, „Versenyfeladat” fül alatt. A feladat beküldési határideje 2019. október 30. 14 óra.

A határidőn túl beérkező feladatmegoldásokat sajnos nem tudjuk elfogadni, automatikus kizárást jelent a versenyből.


A versenyt abban az esetben tudjuk elindítani, ha legalább 4 osztály jelentkezik. A nevező osztályok száma nincs korlátozva, a feltétel csupán annyi, hogy a csapat 3 tagja egyazon osztályból kerüljön ki. A jelentkezési határidő lejárta után előszűrő feladatokon keresztül szakmai zsűri választja ki a játékban résztvevő csapatokat.
Mivel a játékban résztvevő diákok 18 év alattiak, így a jelentkezéssel együtt szükséges a szülőktől beleegyező nyilatkozat, melyben a szülő aláírásával versenyen, illetve egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy gyermekéről a verseny során a feladatmegoldások kapcsán, illetve a végső megmérettetésen fotós és videós anyagok készülnek, melyeket a versenyt lebonyolító Oxygen Rendezvényszervező Kft.  gondozásában megjelenő tévés-rádiós, online és közösségi felületeken, valamint az Alprosys Kft. online és közösségi média felületein megjelentet.

A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos versenyszabályt. A versenyszabály elfogadásával minden versenyben résztvevő pedagógus és osztály tudomásul veszi, hogy iskolájának neve és az osztály megnevezése, valamint a feladatok megoldásai, ezzel kapcsolatos videós és fényképes anyagok megjelennek a szervező gondozásában megjelenő tévés-rádiós, online és közösségi felületeken, valamint az Alprosys Kft. online és közösségi média felületein.


Alprosys Kreatív Fizika Vetélkedő részletes leírás:
2019. szeptember 25-től játékra hívjuk a középiskolák diákjait és pedagógusaikat.

Az előszűrő során több kísérletet mutatunk be egy videó keretein belül, melyhez kapcsolódóan ki kell tölteni egy kérdőívet, és készíteni kell egy kreatív kísérletet rögzítő videót ( a felvételt nem szükséges profi eszközökkel készíteni, telefonos rögzítés is megfelel, és külön pontozzuk, ha nem csupán a 3 csapattag szerepel a kísérletben, hanem akár az egész osztályt is belevonják a feladatba) , amit fel kell tölteni az alprosys.hu/fizikaverseny oldalon található „online előszűrő feladat” fül alá.

A szakmai zsűri az online feladatok értékelésével megszűri a jelentkezők számát, ezzel egy selejtezőt hoz létre a végső megmérettetéshez.

Az online feladat feltöltési határideje október 30. 14 óra. A kérdőívet és a videót is eddig a határidőig kell feltölteni. A határidőn túl érkezett megoldásokat nem tudjuk figyelembe venni.

Az előszűrő feladatok alapján kialakult sorrendet legkésőbb november 4. 14 óráig kommunikáljuk és a csapatokat értesítjük a döntésről.


A végső megmérettetésen, melynek tervezett időpontja: 2019. november 11. hétfő, 9 óra) játékos feladatokon versengenek a csapatok egymással. A versenyen minden osztályból 3 fő versenyez, a többiek szurkolhatnak. Itt dől el, hogy mely iskolák osztályai, csapatai és pedagógusai kerülnek fel a ranglétra négy fokára. A döntő feladatit a Spektrum televízió Brutális Fizika című sorozatának anyagai alapján határozzuk meg.

A versenyben résztvevő osztályoktól a határidők pontos betartását kérjük, annak figyelmen kívül hagyása a játékból való kizárást eredményezi.

Adatkezelés:
Az Alprosys Kft. és az Oxygen Rendezvényszervező Kft. a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével - kezeli. Az Oxygen Rendezvényszervező Kft. adatkezelési tájékoztatója az oxygenmedia.hu weboldalon regisztráció nélkül megtalálható. Az Alprosys Kft adatkezelési tájékoztatója az alprosys.hu oldalon megtalálható.
A jelen versenyben történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat.
 Az Alprosys Kreatív Fizikaverseny játékban résztvevők (a játékban való részvétellel) tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
• a Szervező és Lebonyolító, mint adatkezelők a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák;
• a Résztvevő osztályok iskolájának nevét, a település nevét és az osztály megnevezését a Szervező és Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
A Szervező és Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik., és alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen adataik kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését: Az Oxygen Rendezvényszervező Kft  postacíme: 9023 Győr, Magyar utca 9., e-mail cím:

A Lebonyolító és az Alprosys Kft. fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes iskolák nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli és térbeli korlátozás nélkül.
A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Versenyszabályzat minden rendelkezését. A versenyszabályok elfogadásával a Nyertesek tudomásul veszik, hogy Iskolájuk neve és településneve (pontos cím nélkül) az Oxygen Media és az Alprosys Kft. felületein megjelenik.
A Résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.
Adózás:
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Egyéb:
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Versenyt előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Versenyt bármikor visszavonni. Szervező a Versennyel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.alprosys.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a versenyben való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos Versenyszabályt. Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a +3630/613 92 86-as telefonszámon, munkanapokon 9-14 óráig.
A játék részletes szabályzata megtalálható az alprosys.hu/fizikaverseny weboldalon.

Győr, 2019. szeptember 25.