A játék szervezője:

Oxygen Group Kft.
Telephely: 9023. Győr, Magyar utca 9.
Székhely: 1048, Bp., Adria sétány 14.
cg: 01-09-293521
asz: 22777643-2-42

A játék időtartama: A játék 2023. március-június

A játék definíciója:

Az Alprosys Kreatív Fizikaverseny során a Szervező az Alprosys Kft. megbízásából rendezi a vetélkedőt, kreatív formában népszerűsíti a fizika-mechanika tantárgyakat megismerteti az Alprosys Kft. tevékenységi körével, akár utánpótlás jelleggel is. A játék keretein belül Győr és környéke középiskoláinak vezetőit, osztályait és tanáraikat célozzuk meg, hogy egy szórakoztató vetélkedővel elmélyítsük tudásukat a fizika, robotika területén, valamint értékteremtő jelleggel tágítsuk ismereteiket a téma iránt.

Nyeremények:

Az iskolák díjai:

  1. 400.000 Ft az iskola alapítványa számára
  2. 300.000 Ft az iskola alapítványa számára
  3. 200.000 Ft az iskola alapítványa számára
  4. 100.000 Ft az iskola alapítványa számára
  • Fődíj –A nyertes csapat 3 fős tagjának és felkészítő tanárának egyenként 40.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány
  • II. helyezett: a csapat 3 fős tagjának és felkészítő tanárának egyenként 30.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány
  • III. helyezett: a csapat 3 fős tagjának és felkészítő tanárának egyenként 20.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány
  • IV. helyezett: a csapat 3 fős tagjának és felkészítő tanárának egyenként 10.000 Ft-os Árkád vásárlási utalvány

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A játékban történő részvétel feltételei:

Játékunkban győri középiskolákat keresünk meg. A játékban az iskolák 9-10-11-12. osztályos diákjai (a régi rendszer szerinti 1-4 évfolyam) vehetnek részt, akik nem egyénileg, hanem 3 fős csapatokban, osztályukat képviselve, osztályfőnökük vagy egy általuk választott pedagógus irányításával/ képviseletével indulnak az Alprosys Kreatív Fizikaverseny játékon.

Jelentkezés: A játékban való nevezéshez elengedhetetlenül szükséges kitölteni az alprosys.hu oldalon található „Jelentkezés” menüpontban lévő adatokat: csapat neve, csapattagok nevei, a képviseletet ellátó pedagógus neve és elérhetősége (e-mail cím és telefonszám), iskola neve és a nevező osztály megnevezése (pl. 9/A), valamint egy motivációs videó feltöltése youtube link formájában, hogy miért éppen a fizikát szeretik a csapattagok, és nem bármilyen más tantárgyat, és egy kép a csapattagokról . Ezt a képet a közösségi médiában és az Alprosys weboldalán is publikálni fogjuk. A jelentkezés határideje 2023. március 27. 15 óra. A határidőn túli nevezést sajnos nem tudjuk elfogadni, automatikus kizárást jelent a versenyből.

Aki beküldte a nevezési adatokat, és a bemutatkozó video linkjét és képet, az nevezett a versenyre. A határidőn túl beérkező feladatmegoldásokat sajnos nem tudjuk elfogadni, automatikus kizárást jelent a versenyből.

A játékot abban az esetben tudjuk elindítani, ha legalább 4 osztály jelentkezik. A nevező osztályok száma nincs korlátozva, csupán annyi feltételt támasztunk, hogy a csapat 3 tagja egyazon osztályból kerüljön ki. A jelentkezési határidő lejárta után előszűrő feladatokon keresztül szakmai zsűri választja ki a játékban résztvevő csapatokat.

Mivel a játékban résztvevő diákok 18 év alattiak, így jelentkezéssel együtt szükséges a szülőktől beleegyező nyilatkozat, melyben a szülő aláírásával igazolja, hogy gyermeke részt vehet az Alprosys Kreatív Fizikaverseny játékon, illetve egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy gyermekéről a játék során a feladatmegoldások kapcsán, illetve a végső megmérettetésen fotós és videós anyagok készülnek, melyeket a játékot szervező Oxygen Group Kft.  gondozásában megjelenő tévés-rádiós, online és közösségi felületeken, valamint az Alprosys Kft. online felületein megjelentet.

A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A játékszabály elfogadásával minden játékban résztvevő pedagógus és osztály tudomásul veszi, hogy iskolájának neve és az osztály megnevezése, valamint a feladatok megoldásai, ezzel kapcsolatos videós és fényképes anyagok megjelennek a szervező gondozásában megjelenő tévés-rádiós, online és közösségi felületeken, valamint az Alprosys Kft. online felületein.

A verseny lebonyolítását online felületen és a szabadban, a belvárosban tervezzük, amelyen személyes megjelenés szükséges. Az ehhez kapcsolódó döntést később hozzuk meg, és a változtatás jogát fenntartjuk.

A játékban résztvevő osztályoktól a határidők pontos betartását kérjük, annak figyelmen kívül hagyása a játékból való kizárást eredményezi.

Adatkezelés:

Az Alprosys Kft. és az Oxygen Group Kft. a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével – kezeli. Az Oxygen Group Kft. adatkezelési tájékoztatója az oxygenmedia.hu weboldalon regisztráció nélkül megtalálható. Az Alprosys Kft adatkezelési tájékoztatója az alprosys.hu oldalon megtalálható. A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat.

Az Alprosys Kreatív Fizikaverseny játékban résztvevők (a játékban való részvétellel) tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

• a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

• a Résztvevő osztályok iskolájának nevét, településnevet és az osztály megnevezését a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen adataik kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését: Az Oxygen Group Kft postacíme: 9023 Győr, Magyar utca 9., e-mail cím: szilvia.szigetiaszodi@oxygenmedia.hu

A Szervező és az Alprosys Kft. fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes iskolák nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli és térbeli korlátozás nélkül.

A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertesek tudomásul veszik, hogy Iskolájuk neve és településneve (pontos cím nélkül) az Oxygen Media és az Alprosys Kft. felületein megjelenik.

A Résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.

Adózás:

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Egyéb:

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.oxygenmedia.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a +3630/613 92 86-as telefonszámon, munkanapokon 9-14 óráig.

A játék részletes szabályzata megtalálható az alprosys.hu weboldalon.

Győr, 2023. március 7.

Jelentkezési űrlap
Jelentkezési űrlaphoz további szöveg megejelnítése.